Viden om topløg.

Topløgene på Estisk Rød. De er enorme ligesom resten af planten. Topløgene har endnu ikke fået fuld størrelse.

Hvad er topløg?

Topløg som har været 1 år i jorden. Nu er de blevet til 1-årsløg som skal renses inden de kommer i jorden igen.

HVAD ER TOPLØG?

 

Slangehvidløg "Allium Sativum var. Ophioscorodon" får en stiv stængel midt i løget. Ude i spidsen dannes en kapsel, som er fyldt med det vi kalder ”topløg eller yngleløg”. (Eng. bubils)

Størrelsen og mængden af topløg er afhængig af hvilken type løg det er.

Disse små topløg kan enten spises, eller plantes for efter 1-4 år at blive til fuld størrelse løg. Hvis man planter disse småløg skal man følge ca. samme regler, som når man planter almindelige hvidløgsfed. Dvs. man sår/planter efterår fra september-november eller forår.

STÆNGELLØG

Flettehvidløg "Allium Sativum" (Dvs. alle de hvidløg der ikke normaltvis får en stiv stængel med en topløgskapsel) kan få det vi kalder stængelløg. Det er små løg som sidder inde mellem bladene eller nede i forbindelse med bundløget.

Undergruppen "Artichok". Er den gruppe der kan få små ekstra løg inde bland bladfæstet eller omkring bundløget. De kan have meget varierende størrelse på samme plante. Hvis de sidder i forbindelse med løget, kan det forvrænge løgets facon. Også store stængelløg kan påvirke bund-løgets str. Hvilke Flettehvidløg (og creoler) der har tendens til disse ekstraløg er ikke altid til at sige, da hvidløg generelt kan indrette sig efter voksestedet. Nogen gange kan man få det oplyst sammen med sorten. Men det kræver at man ved hvad slags løg man køber.

Stængelløgene kan spises eller plantes på samme måde som alm. hvidløgsfed.

Undergruppen "Silverskin".  Hører også til flettehvidløgene men pudsigt nok kan de også i visse tilfælde udvikle topløg. Dvs. de rent faktisk også får en stængel og en kapsel med små topløg ude i kapselen.

Det er ikke videnskabeligt bevist hvorfor flettehvidløg udvikler stængelløg eller topløg, men den teori som jeg hører mest er:

Hvidløgenes stamfader kommer fra Mellemøsten og Sibirien. De var "Slangehvidløg" som var godt tilpasset til et klima med barske vintre og meget varme somre. De blev i tidens løb bragt med til mange egne og bl.a. middelhavsområdet. Igennem flere århundreder eller mere tabte slangehvidløgene evnen at sætte topløg da det åbenbart ikke var nødvendigt i de varmere lande.

Tager løg fra disse egne og planter dem i koldere klima vil løgene "tro" at de er tilbage på de Russiske stepper og begynder at udvikle topløg igen. Og det synes jeg lyder ret troværdigt.

 

HVILKE LØG HAR STORE TOPLØG?

Der er meget stor forskel på de små topløg. De mindste er på str. af et risgryn og de største kan blive ca. som en ært eller hasselnød.

Sorten af hvidløg har den største indflydelse på størrelsen af topløgene.

Rocamboler er helt klart dem der giver de største topløg. De har str. fra en lille ært til en stor hasselnød. Til gengæld er der ikke ret mange løg i toppen. Nogen gange slet ikke nogen. Normalt er dog fra 3 - 30 stk. Man skal være opmærksom på, at der kan være meget stor forskel fra sort til sort. Dvs. ikke alle Rocamboler er lige store.

Asiater får også rimeligt store topløg, dog kommer de ikke i nærheden af størrelsen af de topløg som Rocambolerne kan præstere. De er mere ca. som apelsinkerner. I en kapsel er der ca. 8-20 små topløg.

Marbled Purple Stripe sorter (F.eks. Estisk Rød) får en mellem str. topløg. Ca. fra apelsinkerne til store ærter. Kapslerne kan indeholde rigtig mange små topløg ofte fra 30-150 stk. Der er også stor størrelsesforskel på de små topløg inde i en kapsel.

Turban får også en mellemstr. Topløgene er helt kuglerunde og har en str. som en ært.

Porcelain kan i meget varme somre også udvikle usædvanligt store topløg men ellers hører de til de aller midste af alle topløg. Her udvikles ca.50-200 små løg. Desværre er de oftest så små at det kan tage minimum 5 år at få løg ud af dem.

Alle andre har den mindste str. som risgryn, korn eller en meget lille ært.
Til dem hører alle "Standard Purple Stripe" og "Glazed Purple Stripe". Da de er meget små er der også mange bitte løg i kapseln ca. 150-350stk.

Udover at sorten genetisk bestemmer størrelsen på topløgene, kan betingelserne de bliver dyrket under også have stor indflydelse. God jord, afstand, dræn, osv. har noget at sige, på samme måde som det har det over for almindelige hvidløg. En varm sommer giver også topløgene bedre betingelser for en god størrelse.

I år (2014) havde vi Rocamboler hvis topløg blev store som hasselnødder og Porcelain topløg som blev ligeså store som Rocamboler er normalt. Men det var også været en usædvanligt lang og varm sommer.

 

HVORNÅR OG HVORDAN PLANTER/SÅR MAN TOPLØG.

Man sår eller planter ved samme tid som man planter hvidløgsfeddene. Især de store topløg (Rocambole) bør plantes til den tid, da de store topløg som regel kun kan opbevares i højst 4-6 mdr.

De mellemstore til de helt små kan man vente at så til foråret.(Fra ca. april) Holdbarheden på dem er ofte helt op til et år. Desuden har det vist sig, at små topløg rent faktisk ofte bliver større af at sås i foråret. (nyt.2014) (Måske da de udvikler sig bedre i varme) ?

De største lægger man fuldstændig som fed. Ca. 5 cm dybt og med 5 cm. mellemrum. Rækkeafstand ca. 10-15 cm. Disse topløg bør have den plads da de oftest også bliver til hele fed-inddelte løg.

De små sår man. Enten i tynde rækker eller bredsået i ca. 10 cm bredde.  Hvis man giver sig tid til at sørge for lidt mellemrum også på dem, er chancen for at første års topløgene bliver større. De skal kun dækkes med et tynd lag jord. VIGTIGT! Jag vil anbefale at man sætter skilte foran og bagved alle rækker, da de små løg der kommer op, ligner til forveksling almindeligt græs.

Vi har haft bedst resultat i højbede med god velgødet jord. Man kan sætte dem i potter men der skal være plads nok, ellers bliver løgene ret små. Netop fordi planterne ligner græs, kan de hurtigt få konkurrence med ukrudt hvis man sår/planter direkte i jorden.

Hvis man sår i tynde rækker, er det også nemmere at rense for ukrudt. Jeg kan også anbefale at man lægger et lille lag afklippet græs eller andre ukrudtsplanter,( de må dog ikke have frøstande), brændenælder, skvalderkål osv. alle er udemærket topdækning.

 

HVORNÅR OG HVORDAN HØSTER MAN TOPLØG? (OBS. dem der sidder på stægeln/i topløgskapseln)

Årets topløg.Ny Information i 2014.

En metode er den, hvor man klipper stængelen af sammen med topløget. Tidspunkt/Vigtigt. Man klipper ikke topløg og stængel (dvs. det stykke som har været en krølle) af, før stængelen har rettet sig ud og begynder at bliver træagtig.

Bagefter samler man stænglerne med topløgene og sætter dem i en spand vand. Lad dem stå i spande i skygge indtil topløgene har udviklet sig til optimal str. (de bliver nemlig ved med at vokse) og lige begynder at åbne sig.(Husk at skifte vandet flere gange undervejs, da det ellers rådner) Nu tager man stænglerne med topløg på, (sætter papirsposer over kapslerne så de ikke drysser ud) bundter dem ca. 4-6 stk. og hænger dem et luftigt og skyggefuldt sted og lader dem tørre der.

 Alle ”Standard Purple Stripe”og "Porcelain" har problemer med at få en god størrelse bundløg, hvis man ikke klipper stængel med topløg af planten på det tidspunkt, hvor krøllen er ved at rette sig ud igen. Derfor er det de eneste hvidløg jeg kan anbefale at man klipper topløgene af og enten spiser dem ( De smager fantastisk) eller smider dem væk. De kan i øvrigt opbevares i lang tid i køleskabet.

Mange af de andre sorter, ser ikke ud til at have problemer med at opnå god størrelse på bundløget, selv om man beholder stængel og topløg indtil man høster hele planten.

Høst af 1-års og flere-års topløg.

Enten man har plantet/sået i efteråret eller tidlig forår, bør man høste de små løg når planterne begynder at visne. Tidspunktet er bedst når planterne stadig er anelse grønne. Planterne har lidt mere stabilitet. Hvis de er helt visnet ned, kan de "forsvinde" i ukrudt og er svære at håndtere.

Første gang man høster, kalder man de små dråbeformede løg for 1-års-løg, året efter for 2-års. osv. Næsten alle topløg ligner hinanden. De er som regel runde eller dråbeformede, rosa, rosarøde eller beige.

Man er også begyndt at sælge de små et eller flere års topløg som sk. singleløg. Amerikanerne kalder dem for "Rounds". Vi har ikke et navn, da de ikke er så almindelige endnu.

HVORDAN?

Det kommer an på hvor de har groet. Hvis de har groet i potter er det ligetil. De skal bare tømmes og skilles ad. Men i højbede eller i jorden bruger jeg helst en gravegreb eller lille graveske. Op med dele eller hele klumpen med småløg. De små løg rystes fri for jord.

MODNING OG TØRRING.

De små planter med løgene på, kan bundtes i mindre bundter med snor omkring og hænges til tørre på samme måde som almindelige løg. De kan også lægges i mindre antal i papirsposer, som så hænges op til tørring.

Små løg skal modnes precis som de store skal. De har brug for 2-4 ugers tørring og modning, inden man fjerner tørre stængler og snavs. De små løg er som regel meget holdbare. Det er ikke usædvanligt at de kan holde sig et helt år eller mere.

1-ÅRS LØG 2-ÅRS. OSV.

Efter et år har man et lille løg som man sætter i jorden igen og året efter igen indtil man har et løg i den str. som man er tilfreds med. Det mindste topløg kan være 4-5 år om at blive til et middel stort løg. Der imod kan "Rocambolens" store topløg ofte blive til pænt store løg allerede året efter og det samme kan ske med løg fra "Marbled Purple Stripe" sorter samt andre topløg som er rimeligt store Dvs. Turban og Asiater.

 

GENERELT

At samle topløg og stængelløg for at formere dem i en årrække indtil de har opnået en god størrelse løg, kræver en hel del tålmodighed da det kan tage op til 4-5 år for de mindste topløg. De store af dem, kan med held allerede blive til små fedindelte løg, året efter de er sat. Men ellers er metoden nem. De små løg kræver heller ikke lige så meget plads som store løg. Vi har ofte benyttet os af små rammebed til topløgene, da de små bed kan klemmes ind alle steder.

Faktisk benytter flere især amerikanske firmaer, som dyrker rigtig mange løg sig af metoden med topløg, for at skabe frisk bestand i deres store produktion. Nogle løg (som Porcelain) har ofte kun 4 fed i et løg og er dermed ganske dyre at starte en produktion op med, her er topløgsmetoden særdeles fremragende.

Rocamboler får de største topløg af alle Slangeløg. Ulempen er dog at hver plante ikke får ret mange topløg og nogen gange slet ikke nogen.
M.P.S. er dem der får en mellem str. topløg. Hver kapsel kan indeholde 100-200 topløg.
Porcelain og Standard Purple Stripe er de absolut mindste topløg. Men en usædvanligt varm sommer kan give ekstra store topløg.
Chesnok Red er en "Standard Purple Stripe".Dvs.at de får de absolut mindste topløg. Dette er 1-års topløg som har vokset i højbed af typen "Palleramme" med godt gødet jord.
Dette er Stængelløg fra Germidour.
Germidour er en Creole men også et Flettehvidløg. De får desværre rigtig mange stængel- eller halsløg som de også bliver kaldt. Det er ikke ualmindeligt at stængel-løg bliver temmelig store. I år er de små, og grunden er at løgene stod et meget tørt sted hvor de ikke groede godt.
La Mancha Mauve er et Porcelain Slangehvidløg. De har fået en god str. selv om de kun er 2-års topløg. Med lidt held kan de hurtigt blive til pæne hele hvidløg.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

juana knauer | Svar 22.04.2019 13.52

Hej Ove. Jeg var ikke klar over, at mit betalingssystem ikke virker. Det må jeg lige få undersøgt. Mvh Juana

Ove Lillelund | Svar 22.04.2019 12.31

Hej
Hvornår virker dit betalingssystem?
vh Ove

Tina | Svar 17.01.2019 17.49

Jeg nåede desværre ikke at sætte hvidløg i efteråret. Kan læse at nogle sorter fint kan sættes om foråret. Hvilke?
Mvh
Tina

juana knauer 17.01.2019 18.03

Hvis dine hvidløg ikke er ødelagt af at ligge, så ville jeg sætte dem lige så snart vejret skifter til + grader. Beklager her er ikke plads til lange svar. mvh

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.04 | 13:52

Hej Ove. Jeg var ikke klar over, at mit betalingssystem ikke virker. Det må jeg lige få undersøgt. Mvh Juana

...
22.04 | 12:31

Hej
Hvornår virker dit betalingssystem?
vh Ove

...
17.01 | 18:03

Hvis dine hvidløg ikke er ødelagt af at ligge, så ville jeg sætte dem lige så snart vejret skifter til + grader. Beklager her er ikke plads til lange svar. mvh

...
17.01 | 17:49

Jeg nåede desværre ikke at sætte hvidløg i efteråret. Kan læse at nogle sorter fint kan sættes om foråret. Hvilke?
Mvh
Tina

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE